Mindfulness in het werk

 

Wat is het resultaat

In de training en door thuis te oefenen leer je je meer bewust te worden van lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Door je hier bewust van te worden, leer je ook waar je grenzen liggen en wat spanningverhogend of -verlagend werkt. Wat gebeurt er feitelijk in je lichaam of geest en wat doe jij er vervolgens mee, wat is jouw reactie daarop.

Meer ervaren wat er is, aangename én onaangename gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen, zonder er meteen iets mee te doen of aan te veranderen. Deze er te laten zijn en te erkennen. Vaak stap je snel over deze eerste ervaring heen, je gaat oordelen, interpreteren en reageren. Echter door niet meteen te reageren, herken je sneller eigen terugkerende patronen of automatische reacties op situaties of andere mensen. Door eerst aandacht te geven aan wat er gebeurt, kun je beter kiezen hoe je echt wilt reageren en heb je meer eigen regie. Hierdoor kom je meer in je eigen kracht en krijg je meer rust en balans. Door aandachtiger te handelen, neem je eigen regie en word je vaak ook effectiever. Je leert voort te bouwen op de sterke punten die je al hebt en goed voor jezelf te zorgen, jouw veerkracht te vergroten en jouw gezondheid te verbeteren.

Samengevat:

  • Bewust zijn van automatisch gedrag en in staat zijn om creatievere keuzes te maken die effectiever zijn voor eigen welzijn en het werk.
  • Bewust zijn van eigen grenzen en daar zorgvuldig mee omgaan.
  • Omgaan met oordelen, constructief waarnemen en handelen.
  • Eigen stressreacties herkennen en omgaan met stress.
  • Bewust omgaan met werkdruk.
  • Balans creëren tussen werk en privé.
  • Bewust zijn van en nemen van eigen regie en daardoor meer veerkracht, balans en effectiever handelen.

Voorbeelden uit de praktijk

Deelnemer: door deze training ben ik mij er veel bewuster van geworden, wanneer ik in mijn lichaam spanning ervaar. Soms zegt mijn lichaam eerder dat het genoeg of teveel is, mijn denkhoofd gaat dan nog even door en vindt dat ik iets af moet maken. Nu luister ik beter naar mijn lichaam. Hierdoor kan ik makkelijker en eerder kiezen of ik ergens mee door wil gaan of ermee wil stoppen. Ik kan dan kiezen wat ik echt wil.

Vanuit rust kan ik andere en betere keuzen maken dan vanuit stress. Daarnaast viel het me op hoeveel ik steeds móet van mezelf, alles graag heel goed wil doen en bijhouden. Door dat te erkennen en niet meer steeds te moeten, maak ik me minder druk, ook als er veel werk is en voelt het alsof veel dingen makkelijker gaan en met meer ontspanning.
Leidinggevende: door de training ben ik me meer bewust geworden van mijn
stressmomenten en kan daar nu gericht op inspelen. Ik neem nu de tijd om mijn hoofd leeg te maken door me te richten op mijn ademhaling of een meditatiemoment te nemen. Daardoor sta ik meer open voor de anderen in mijn omgeving, kan ik beter een lastige klus klaren en kost me dit minder energie.
Bewustwording dat ik met allerlei zaken tegelijkertijd bezig ben, daardoor ben ik me meer gaan focussen en ben nu vaker met één ding tegelijkertijd bezig. Dit geeft meer rust en voldoening.