Mindsonar

Je manier van denken bepaalt in sterke mate hoe je je voelt en hoe je handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Metaprofiel Analyse (MPA) MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden.

MindSonar

Ervaar de kracht van MPA MindSonar® 

Wat is MPA MindSonar®?

Je manier van denken bepaalt in sterke mate hoe je je voelt en hoe je handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Metaprofiel Analyse (MPA) MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden. Het meet niet WAT  je denkt, maar HOE  je denkt. MPA MindSonar® brengt 13 aspecten van je denken – of die van een team of organisatie – in kaart.

Denken is ook voelen en doen

‘Denken’ is niet alleen je gedachten, maar ook aan wat je voelt en doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen en bepalen samen hoe je in een gegeven situatie handelt. Je denkt in verschillende situaties heel verschillend. Als je bijvoorbeeld met je hobby bezig bent, denk je anders dan wanneer je op je werk bent. Daarom meet MPA MindSonar® altijd je denkstijl in een bepaalde situatie.

Hoe werkt het?

MPA legt je vragen en keuzes voor om zo te zoeken naar patronen in hoe je denkt. Je krijgt, nadat je via de online MPA MindSonar®  vragen hebt beantwoord, een overzicht van hoe jij denkt, voelt en handelt in de door jouw uitgekozen context. De 13 gemeten aspecten samen geven door middel van een profiel een duidelijk beeld van je persoonlijke, unieke denkstijl. Ook je waarden/criteria en drijfveren (Spiral Dynamics) worden in beeld gebracht en mogelijke patronen in je gedrag in deze context.

Wat levert het op?

Door de MPA MindSonar® ontwikkel je inzicht en vaardigheden over hoe je denken je gedrag beïnvloedt:

 • Welke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen zich daarbij voor kunnen doen.
 • Hoe denkstijlen kunnen leiden tot onbedoelde misverstanden met anderen, maar ook hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.
 • Hoe effectief je bent en hoe effectief je kunt worden.

De inzichten en vaardigheden leveren een positieve bijdrage aan je welzijn en professionaliteit. Voor teams is het mogelijk om een teamprofiel te maken met hetzelfde effect (teamcoaching). Daarnaast is het mogelijk om de effectiviteit en het resultaat van coaching te meten.

Voorbeeld van een profiel

De inzet van MPA MindSonar®

MPA MindSonar® is in veel verschillende situaties toepasbaar. Als gecertificeerd licentiehouder mag ik deze MPA Mindsonar® test afnemen en zet ik het in bij individuele coaching, teambuilding, training en organisatieadvies.

Meer informatie over MPA

Heb je vragen over MPA of wil je bespreken of de MPA MindSonar® geschikt is voor jou? Neem dan gerust contact met me op, dan kunnen we het geheel vrijblijvend bespreken.

MPA MindSonar® is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Het IEP heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen en zo deze test steeds nauwkeuriger gemaakt. MPA Mindsonar® is valide en betrouwbaar. Website:  http://www.iepdoc.nl/mindsonar/mindsonar-achtergrond/wat-is-mindsonar/

Meer informatie over MPA

Heb je vragen over MPA of wil je bespreken of de MPA MindSonar® geschikt is voor jou? Neem dan gerust contact met me op, dan kunnen we het geheel vrijblijvend bespreken.

MPA MindSonar® is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Het IEP heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen en zo deze test steeds nauwkeuriger gemaakt. MPA Mindsonar® is valide en betrouwbaar. Website: http://www.iepdoc.nl/mindsonar/mindsonar-achtergrond/wat-is-mindsonar/

MPA brengt de volgende 13 aspecten van je denken in kaart:

13 aspecten

MPA  brengt de volgende 13 aspecten van je denken in kaart:

 1. Proactief of reactief?
  Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?
 2. Naartoe of weg van?
  Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?
 3. Interne of externe referentie?
  Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat goed of fout is?
 4. Opties of procedures?
  Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?
 5. Voldoet wel of voldoet niet?
  Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?
 6. Controle binnen of buiten zelf?
  Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?
 7. Handhaving, ontwikkeling of verandering?
  Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?
 8. Globaal of specifiek?
  Denk ik in grote lijnen of let ik op de details?
 9. Mensen, activiteiten of informatie?
  Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?
 10. Concept, structuur of gebruik?
  Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?
 11. Samen, nabijheid of alleen?
  Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?
 12. Heden, verleden of toekomst?
  Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht?
 13. Visueel, auditief of kinesthetisch?
  Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens

Coaching en MPA MindSonar®

Bij coaching focussen we naast de kwaliteiten die je (bewust en onbewust) hebt, ook op die situatie waarin je problemen ondervindt. De MPA MindSonar® is daar dan ook op gericht. Samen bespreken we je sterke en verbeterpunten in die situatie. Op deze manier wordt duidelijk wat de oorzaak is van je problemen. Dat geeft aanknopingspunten voor verandering. Je kunt plannen maken om je een volgende keer anders op te stellen, zodat je beter kunt functioneren. Bovendien kun je ontdekken met wat voor soort mensen en situaties je goed overweg kunt en waar je gemakkelijk conflicten kunt krijgen of vastloopt. Op die manier ontplooi je je beter en kun je eventuele problemen voor zijn.

Teamcoaching

Teamcoaching en MPA MindSonar®

Bij teamcoaching is het mogelijk om met de MPA MindSonar® aan de hand van de individuele profielen van ieder teamlid een teamprofiel te maken. Je gaat jouw collega’s beter begrijpen en zij kunnen jou beter begrijpen. Zo krijg je inzicht wat in het team tot wrijvingen en conflicten kan leiden, maar ook hoe jullie elkaar kunnen aanvullen, ondersteunen en versterken voor ieders welzijn en de beste resultaten.