Werkwijze

Het vermogen om zelf te leren, zelf te sturen en zelf oplossingen te zoeken wordt hierbij vergroot en daarmee jouw eigen kracht, welbevinden en jouw professionaliteit.

Visie:

“Ieder mens heeft kernkwaliteiten en hulpbronnen in zich voor verandering”

Ieder mens is uniek en dient een kans te hebben om te reflecteren op het eigen denken, voelen en handelen. Dit levert inzichten op.

Met deze inzichten is het mogelijk jouw kennis, vaardigheden en houding verder te ontwikkelen, om zodoende van de huidige naar de gewenste situatie te kunnen gaan. Mogelijkheden zien, het beste uit jezelf halen en talenten in zetten. Met een nieuw bewustzijn en jezelf en de situatie zien vanuit een ander perspectief en referentiekader en dat wat je leert, gaat toepassen in de dagelijkse praktijk.

Het vermogen om zelf te leren, zelf te sturen en zelf oplossingen te zoeken wordt hierbij vergroot en daarmee jouw eigen kracht, welbevinden en jouw professionaliteit.

Missie:

Die persoonlijke ontwikkeling van jou wil ik graag ondersteunen middels trajecten zoals coaching, training, intervisie en advies. Vanuit deskundigheid, resultaatgerichtheid en wederzijds vertrouwen. Jij en jouw vraag staan daarbij centraal, want mijn overtuiging is dat ieder mens steeds weer opnieuw kan kiezen en kernkwaliteiten en hulpbronnen voor verandering in zich heeft.